Monialaisen
uraohjauksen
verkkovalmennus

Tervetuloa ura­ohjauksen verkko­valmennukseen!

Monialaisen uraohjauksen verkkovalmennuksen tavoitteena on lisätä ohjaustyötä tekevien ohjausosaamista ja monialaista verkostoyhteistyötä. Verkkovalmennuksen oppimateriaali tarkastelee monialaisen uraohjauksen tehtäväkenttää eri näkökulmista, mutta yleisluontoisesti niin, että materiaalia voidaan soveltaa hyvin erilaisiin ohjauksen toimintaympäristöihin. Materiaali sisältää oppimistehtäviin liittyviä videoita, blogitekstejä ja artikkeleita.

Valmennuksen johtoajatuksena on oman ohjausosaamisen tarkastelu tehtävien kautta, sen kehittäminen sekä osaamisen soveltamista omaan ohjaustyöhön. Oppimistehtävissä sovelletaan materiaalia omassa työssä ja osaamista on mahdollista myös syventää teemakohtaisten lisämateriaalien avulla.

Valmennuksen sisältö

Valmennus aloitetaan alkukartoituksella, jossa itsearvioit osaamistasi suhteessa verkkovalmennuksen osaamistavoitteisiin. Verkkovalmennus on yhtenäinen kokonaisuus, mutta kartoituksen avulla saat käsitystä siitä, mihin verkkovalmennuksen osioihin sinun kannattaa erityisesti perehtyä.

Voit opiskella verkkovalmennuksen omassa tahdissa joko itsenäisesti tai yhdessä kollegoiden kanssa yhteisöllisenä työskentelynä. Tutustu vinkkeihin yhteisöllisestä opiskelusta ja esimerkkiaikatauluun.

Osio I Kokonais­­valtainen ohjaus

Osion sisältö:

 • ohjaustyötä ohjaaviin arvoihin, asenteisiin ja ammattietiikkaan
 • holistiseen ohjaukseen ja ohjauksen ulottuvuuksiin
 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen urapoluilla sekä
  monialaisessa uraohjauksen verkostossa toimimiseen.
 • neljä oppimistehtävää

Osio II Osaamis­­identiteetin vahvistaminen

Osion sisältö:

 • osaamisidentiteetin rakentumiseen
 • osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin
 • jatkuvaan oppimiseen
 • kestävään tulevaisuuteen ja osaamiseen
 • neljä oppimistehtävää

Kohderyhmä

Valmennus on suunniteltu erityisesti ohjauspalveluissa toimiville ohjaajille (TE-palvelut, nuorisotoimi, Ohjaamot, järjestöt, vapaa sivistystyö, säätiöt). Valmennus soveltuu myös perusasteen, toisen asteen ja korkeakoulujen opettajille ja ohjaajille.

Huomioithan, että materiaali ei sovellu sellaisenaan asiakastyöhön. Mikäli haluat käsitellä samoja teemoja omien ohjattaviesi kanssa, löydät kehitä ja kokeile -osiosta työkaluja ja vinkkejä ohjaustyön tueksi.

Osaamisen osoittaminen

Valmennus on verkossa avoimesti saatavilla oleva itseopiskelukokonaisuus. Valmennusta ei arvioida eikä suorituksesta saa todistusta. Mikäli valmennuksen suorittamista haluaa käyttää osana jotain opintoja, tästä tulee neuvotella suoraan oppilaitoksen ja opinnoista vastaavien kanssa. Laskennallisesti valmennuksen laajuus on noin 5 op.

 

Osaamis­matkalla-hanke

Tämä verkkovalmennuksen pilotti on tuotettu Osaamismatkalla -hankkeessa. Hanke on käynnistynyt 1.8.2020 ja se päättyy 30.4.2022. Päätoteuttajana on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Voit jättää palautetta verkkovalmennuksesta palautelomakkeella. Kaikki palaute on arvokasta ja käytämme sitä valmennuksen kehittämiseen.

Hankkeessa mukana:

© Osaamismatkalla -hanke, 2022. Sivuston toteutus: Design Inspis