Oman osaamisen reflektointi

Onneksi olkoon, olet nyt päässyt valmennuksen loppuun!

Valmennuksen johtoajatuksena oli tarkastella tehtävien kautta omaa ohjausosaamistasi, sen kehittämistä sekä osaamisesi soveltamista omaan ohjaustyöhösi. Tee vielä koontireflektio sekä loppukartoitus. Niiden avulla tunnistat osaamisesi kehittymistä valmennuksen aikana. Koontireflektio ja loppukartoitus tulevat myös tarpeeseen, jos osoitat osaamistasi osaamismerkin avulla.

Koonti­reflektio

Palaa takaisin osiokohtaisiin reflektiomuistiinpanoihisi. Tee yhteenvetoa osaamisesi kehittymisestä valmennuksen aikana ja koosta tärkeimpiä nostoja alla olevan nelikentän kysymysten avulla. Halutessasi voit täydentää nostosi suoraan Powerpoint-tiedostoon.

Loppu­kartoitus

Valmennuksen alussa itsearvioit monialaisen uraohjauksen osaamistasi alkukartoituksen avulla. Tee nyt kartoitus uudelleen.

Mikäli tallensit alkukartoituksen tulokset itsellesi, voit loppukartoituksen tehtyäsi verrata tuloksiasi.

Osaamisen osoittaminen

Valmennuksen suoritettuasi voit halutessasi osoittaa osaamisesi monialaisen uraohjauksen digitaalisella osaamismerkillä. Osaamismerkki on saatavilla syksyllä 2022. Mikäli haluat suorittaa osaamismerkin, tallenna osaamisen reflektoinnit sekä valmennuksen oppimistehtävät itsellesi. Voit hyödyntää niitä hakiessasi osaamismerkkiä.

Digitaalista osaamismerkkiä voit hyödyntää osaamistasi osoittamaan esimerkiksi työssäsi, opinnoissasi, opiskelu-, jatko-opinto-, tai täydennyskoulutushaussa tai hakiessasi työpaikkaan tai luottamustehtävään.

Palaute

Voit jättää palautetta verkkovalmennuksesta palautelomakkeella. Kaikki palaute on arvokasta ja käytämme sitä valmennuksen kehittämiseen.

© Osaamismatkalla -hanke, 2022. Sivuston toteutus: Design Inspis